Hæfte

Inspiration til arbejde med elevtrivsel

I dette hæfte kan I få inspiration til, hvordan I som gymnasial uddannelse kan skabe læringsmiljøer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel. Hæftet fokuserer på, hvordan dette arbejde kan udfoldes i tre forskellige arenaer, der har betydning
for elevernes trivsel.
 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-266-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse