Rapport

Inspiration til fraværsarbejdet på hf

Elevfraværet på hf er højere end på andre gymnasiale uddannelser. Dette hæfte giver inspiration til, hvordan I som skole kan arbejde med nedbringelse af fravær, samtidigt med at I tager højde for en elevgruppe præget at stor diversitet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-386-8
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse