Inspirationskatalog

Inspiration til den kommunale ungeindsats: Målgruppevurderinger og uddannelsesplaner i relation til FGU

Udgivelsesår: 2022
ISBN: ISBN www: 978-87-7182-589-3
Hent udgivelse