INSPIRATIONSMATERIALE

Inspiration til den kommunale ungeindsats: Målgruppevurderinger og uddannelsesplaner i relation til FGU

I kataloget får medarbejdere og ledere i KUI inspiration til, hvad man skal være opmærksom på, når man laver målgruppevurderinger og lægger uddannelsesplaner for unge i målgruppen for FGU.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: ISBN www: 978-87-7182-589-3
Hent udgivelse