Inspirationskatalog

Inspiration til at styrke elevernes kreativitet

Dette inspirationsmateriale forsøger med et empirisk udgangspunkt at komme nærmere de to centrale spørgsmål:
1.Hvad betyder kreativitet i en gymnasiekontekst?
2.Hvordan kan man som lærer arbejde med at udvikle elevernes kreativitet gennem undervisningen?
Inspirationsmaterialet tager udgangspunkt i rapporten Kreativitet i gymnasiet, udarbejdet af EVA.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-397-4
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse