RAPPORT

It på de gymnasiale uddannelser

EVA har afdækket, hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis på de gymnasiale uddannelser. Vi har også kigget på, hvordan arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer påvirkes.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-241-9
Opdragsgiver: EVA
Download