RAPPORT

It som pædagogisk værktøj

EVA har undersøgt, hvilken betydning it-baserede koncepter og værktøjer kan have for erhvervsskolernes elevers motivation og læringsudbytte og for lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-026-3
Opdragsgiver: MBUL
Download rapporten It som pædagogisk værktøj