Udgivelse

It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne

Sådan kan I som erhvervsskole bruge it som pædagogisk redskab til undervisningsdifferentiering og til at styrke koblingen mellem skole og praktik

Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7182-023-2
Opdragsgiver: MBUPL
Download inspirationskataloget her