Notat

Kernekompetencer og kompetenceudvikling i FGU

I dette notat samler Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) op på udvalgte erfaringer fra den gennemførte kompetenceudvikling på FGU.

Udgivelsesår: 2024
ISBN: 978-87-7182-720-0
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent notat