Infografik

Klik dig klogere på unges valg af ungdomsuddannelser

04/04 2018

Var STX en mere populær uddannelse i 2010 end i 2017? Er der forskel på, hvad unge vælger af ungdomsuddannelse alt efter, om de bor på Fyn, Bornholm eller Midtjylland? Kig og klik dig klogere på unges valg af ungdomsuddannelse og deres karaktergennemsnit gennem de seneste otte år med vores grafer og kort 

Se hvilke ungdomsuddannelser, unge søgte ind på i årene 2009- 2017

Hvilke ungdomsuddannelser har de unge valgt i løbet af de sidste otte år? Se hvordan elevernes valg af ungdomsuddannelser har udviklet sig i perioden 2009 til 2017. 

Kortet viser, hvor mange procent af ansøgerne, der valgte de forskellige ungdomsuddannelser. STX har i hele den undersøgte periode været langt den mest søgte ungdomsuddannelse med 46 % i 2009 og 50 % i 2017. 

Klik dig klogere på, hvilke steder i landet, flest unge valgte STX i 2009 og 2017

 

Se, hvor stor en procentdel af unge, der søgte en ungdomsuddannelse, der valgte en erhvervsuddannelse i 2017

Hvor mange unge valgte en erhvervsuddannelse sidste år? Klik på kortet for at se, hvor mange procent af de unge rundt om i Danmark, der søgte en ungdomsuddannelse i 2017, der valgte en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse kan enten være en EUD eller en EUX.

Korte viser, at søgningen til EUD eller EUX var størst på Bornholm, hvor 31% valgte en erhvervsuddannelse. Herefter følger Storstrøm, Vestsjælland og Sydvestjylland med 25 %. Omvendt var søgningen mindst i København Nord, hvor 9 % søgte ind på en erhvervsuddannelse.


Klik dig klogere på, hvilke steder i landet, flest unge valgte en erhvervsuddannelse i 2009 

 

Se gennemsnittet for elever på de forskellige ungdomsuddannelser fra 2009- 2016

Hvordan har karakterne udviklet sig for de unge, der søgte ind på de forskellige ungdomsuddannelser i løbet af de seneste år? Få overblik over udviklingen i karaktergennemsnittet fra grundskolen blandt de elever, der startede på de forskellige ungdomsuddannelser i årene 2009 til 2016.