Projekt

Den kommunale ungeindsats og FGU

Kontakt

Naja Skadhauge Sano

Konsulent
+45 61 27 28 55

Hvem tilhører målgruppen for FGU, og hvordan sikrer man et godt samarbejde med FGU om de unges uddannelsesplaner?  I dette inspirationskatalog kan den kommunale ungeindsats - KUI - finde inspiration til deres arbejde med de unge, der er i målgruppen for FGU.