RAPPORT

Kompetencevurderinger på erhvervsuddannelserne

Alle erhvervsfaglige uddannelser har siden 2003 skullet vurdere elevernes almene og faglige kompetencer ved studiestart. Realkompetencevurderingen skal sikre, at uddannelsesforløbet tilpasses den enkelte elev. EVA har undersøgt, hvordan erhvervsuddannelserne gennemfører og bruger realkompetencevurderinger.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-533-1
Opdragsgiver: EVA
Download