Rapport

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærere på EUD i 2019

Hvordan er det indtil videre gået for erhvervsskolerne med at løfte EUD-lærernes pædagogiske kompetencer, som det foreskrives i EUD-reformen fra 2015? Det undersøger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i denne rapport, der giver en status på, hvor langt skolerne aktuelt er med dette arbejde.

 

Undersøgelsen er en opfølgning på tilsvarende kortlægninger foretaget af EVA i foråret 2014 og foråret 2017.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-300-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse