RAPPORT

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD

EVA har undersøgt de pædagogiske kompetencer blandt lærerne på erhvervsuddannelserne og erhvervsskolernes arbejde med kompetenceudvikling. Rapporten belyser bl.a., hvilken kompetenceudvikling lærerne har gennemgået i kalenderåret 2013.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-789-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download