RAPPORT

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD i 2017

Undersøgelsen giver en status for skolernes arbejde med at løfte lærernes pædagogiske kompetencer i overensstemmelse med EUD-reformens krav. Undersøgelsen er en opfølgning på EVA’s undersøgelse fra 2014, der kortlagde lærernes pædagogiske kompetenceniveau inden EUD-reformens ikrafttræden i 2015.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-051-5
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet
Download