Rapport

Kreativitet i gymnasiet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne rapport resultaterne af en undersøgelse om kreativitet i gymnasiet. Undersøgelsen bidrager med viden om, hvordan gymnasielærere på tværs af fag forstår, hvad det vil sige at være kreativ inden for deres fag, og hvordan lærerne i praksis arbejder med at styrke elevernes kreativitet i undervisningen.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-378-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse