RAPPORT

Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf

EVA har undersøgt, hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-494-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download