HÆFTE

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium

Hæftet diskuterer forhold som er vigtige at være opmærksom på arbejdet med at udvikle og implementere et kvalitetssystem, som de almene gymnasier står over for, når gymnasiereformen træder i kraft i august 2005.

Udgivelsesår: 2004
ISBN: 87-7958-217-6
Download