HÆFTE

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium

Hæftet diskuterer forhold som er vigtige at være opmærksom på i arbejdet med at udvikle og implementere et kvalitetssystem som de almene gymnasier står over for, når gymnasiereformen træder i kraft i august 2005.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-217-6
Download