RAPPORT

Kvalitetsudvikling af vejledningen ifm. specialpædagogisk støtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har igangsat et udviklingsarbejde for at forbedre styrelsens vejledning til de medarbejdere, der er ansvarlige for specialpædagogisk støtte (SPS-ansvarlige) på forskellige uddannelsessteder. EVA har undersøgt, hvilken viden de SPS-ansvarlige efterlyser. Hvordan kan denne viden efter deres opfattelse bedst deles - og formidles, så den er praksisnær og anvendelsesorienteret.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-916-2
Opdragsgiver: Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK).
Download