Rapport

Lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelser

EVA har undersøgt erhvervsskolernes erfaringer med at udarbejde og anvende lokale undervisningsplaner (LUP), som der er omfattende krav til både mht. indhold og formål. De skal bl.a. indeholde beskrivelser af strukturen i undervisningen i de forskellige fagretninger og uddannelser, af pædagogiske og didaktiske principper i undervisningen, og LUP'erne skal fungere som læreres og lederes redskab til at kvalitetssikre og udvikle undervisningen og som dokumentation over for bl.a. ministerium og skolens elever.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-085-0
Opdragsgiver: Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Download