EVA UNDERSØGER

LUP - erhvervsuddannelsernes lokale undervisningsplaner

Erhvervsskolerne skal dokumentere deres undervisning i de forskellige uddannelser ved at udarbejde de såkaldte lokale undervisningsplaner (LUP).  EVA har undersøgt skolernes erfaringer og kommer på den baggrund med anbefalinger og forslag til at videreudvikle LUP.

 

Stor forskel i erhvervskolernes anvendelse af LUP

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvordan skolerne i praksis udarbejder og anvender LUP’er. På nogle skoler er LUP med til at understøtte det tværgående kvalitetsarbejde omkring undervisningen ved, at den indgår som en del af de processer på skolen, der forbinder den strategiske ledelse og den pædagogiske ledelse med den konkrete pædagogiske praksis på den enkelte uddannelser. På andre skoler er LUP-arbejdet ikke indlejret i skolens samlede systematiske kvalitetsarbejde og opleves derfor som en ekstra opgave, der ligger uden for det egentlige arbejde med at tilrettelægge og gennemføre undervisningen.