RAPPORT

Matematik A på hhx, htx og stx

EVA har undersøgt,  hvilke nyskabelser gymnasiereformen fra 2005 medførte for faget matematik A på hhx, htx og stx - set i forhold til de gældende regler i bekendtgørelse og læreplan. Vi stiller blandt andet skarpt på skiftet i læreplanen fra indholdsstyring til målstyring.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-510-2
Opdragsgiver: EVA
Download