Projekt

De merkantile eux-uddannelser

Projektleder

Marie Seliger

Konsulent
+45 3525 6659

Her kan du læse vores undersøgelser af de merkantile eux-uddannelser. Få blandt andet mere viden om elevernes refleksioner i forbindelse med overgangen til hovedforløbet samt praktikvirksomhedernes adfærd i forbindelse med elevers overgang fra det studiekompetencegivende forløb til hovedforløbet på de merkantile eux-forløb.