Projekt

De merkantile eux-uddannelser

Projektleder

Marie Seliger

Seniorkonsulent
+45 35 25 66 59

Her kan du læse vores undersøgelser af de merkantile eux-uddannelser. Få blandt andet mere viden om elevernes refleksioner i forbindelse med overgangen til hovedforløbet samt praktikvirksomhedernes adfærd i forbindelse med elevers overgang fra det studiekompetencegivende forløb til hovedforløbet på de merkantile eux-forløb.