Bilag

Metodebilag A: Erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien

Metodebilaget uddyber formål og design for den samlede erfaringsopsamling. Derudover gives der en detaljeret beskrivelse af de metodeelementer, der ligger til grund for rapporten: Erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-491-9
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse