Rapport

Midtvejsevaluering af Center for anvendelse af it i undervisningen (CIU)

Styrelsen for It og Læring (STIL) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut om at varetage evaluering af centret og undersøge, om intentionerne med CIU indfries. I dette notat præsenteres resultaterne fra midtvejsevalueringen.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-444-5
Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring
Hent udgivelse