Notat

Midtvejsnotat: Forsøg med karakterfri 1. g-klasser

Midtvejsnotatet giver et indblik i de medvirkende elevers oplevelse af forsøget med karakterfri 1.g-klasser. Notatet belyser elevernes erfaringer med feedback og den overordnede oplevelse af karakterfrihed efter forsøgets første år. 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-186-4
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse