RAPPORT

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

EVA har undersøgt studenternes naturvidenskabelige kompetencer, og hvor mange studenter der er optaget på de naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiereformen.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-685-7
Opdragsgiver: EVA
Download