Artikel

Nyt notat om de foreløbige erfaringer med karakterfrie 1.g-klasser

30/01 2019

Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser blev det besluttet, at der skulle gennemføres et forsøg på de treårige gymnasiale uddannelser med karakterfritagelse i alle ikke-afsluttende fag i 1.g. 15 skoler deltager i forsøget, der kører i en toårig periode, i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

Forsøgene skal give skolerne bedre muligheder for at styrke den fremadrettede evaluering af eleverne og bruge forskellige evalueringsformer i den løbende faglige evaluering af eleven i 1.g

EVA står for den undersøgelse, der følger forsøget,  og som skal bidrage med viden om, hvordan man bedst kan anvende ikke-karakterbaseret, systematisk feedback i gymnasiet, og hvilken betydning karakterfritagelsen har for eleverne.

Nu foreligger de foreløbige erfaringer fra forsøgets første år i et midtvejsnotat.

Notatet bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende elever i skoleåret 2017/2018. Midtvejsnotat belyser, hvilke erfaringer eleverne har med feedback, hvilken betydning karakterer og feedback har for eleverne, samt elevernes overordnede vurdering af forsøget med karakterfrihed efter forsøgets første år.

Ved forsøgets afslutning efter skoleåret 2018/2019 udarbejder EVA en afsluttende rapport om de samlede erfaringer med forsøget. Den afsluttende rapport vil ud over spørgeskemaundersøgelser blandt de deltagende elever i begge skoleårogså inddrage kvalitative interviews med deltagende elever, lærere og ledelse, registerdata om elevernes baggrund, samt data fra skolerne om karakterer og fravær.