RAPPORT

Nye krav til de pædagogiske kompetencer

Alle lærere på erhvervsuddannelser har siden 2010 skullet have en pædagogisk uddannelse på diplomniveau. EVA har undersøgt erfaringerne med læreres anvendelse og udbytte af diplomuddannelsen. Vi gør status fem år efter, at de ændrede krav trådte i kraft.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-795-805-9
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning
Download