RAPPORT

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen

EVA har undersøgt, hvilken betydning elevernes sociale baggrund har haft på deres karakterer i udvalgte fag som studieområdet (hhx og htx), almen studieforberedelse (stx) og i studieretningsprojektet. Vi har stillet skarpt på de to årgange, der blev studenter i 2010 og 2011.

Udgivelsesår: 2012
Opdragsgiver: Børne- og undervisningsministeriet
Download