Kort fortalt

Opsummering af 'Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel på de gymnasiale uddannelser under covid-19-pandemien'

EVA’s undersøgelse indikerer, at knap to år med gentagne nedlukninger og genåbninger af de gymnasiale uddannelser har haft en negativ betydning for elevernes faglighed og trivsel

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse