Kort fortalt

Opsummering af 'Erfaringsopsamling: Elevernes trivsel og læring på erhvervsuddannelserne under covid-19- pandemien'

EVA’s undersøgelse indikerer, at knap to år med gentagne nedlukninger og genåbninger af erhvervsskolerne har haft en negativ betydning for eud-elevernes faglighed og trivsel.

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse