Projekt

Overgange fra en erhvervsuddannelse til videregående uddannelse

Kontakt

Sonja Marie Staffeldt

Konsulent
+45 35 25 66 58

Det er en politisk ambition at det skal være nemmere at gå fra en erhvervsuddannelse til en videregående uddannelse. Ikke mindst for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Derfor blev det med eud-reformen fra 2015 muligt at komme ind på alle erhvervsakademiuddannelser med en treårig erhvervsuddannelse.

I denne undersøgelse kortlægger EVA, hvor mange unge der videreuddanner sig, efter de har færdiggjort en erhvervsuddannelse, og hvordan udviklingen har været i perioden før og efter, man har udvidet mulighederne for videreuddannelse.