RAPPORT

Pædagogisk ledelse og ledelsværktøjer i det almene gymnasium

Undersøgelsen belyser ledelsesbegrebet og lederrollen i de gymnasiale uddannelser i forhold til såvel den pædagogiske udvikling som de krav, der følger af den kommende gymnasiereform.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-139-0
Download