Rapport

Pilotevaluering af kurset "Godt igennem uddannelse"

”Godt igennem uddannelse” er et kursus, der tilbydes elever på ungdomsuddannelser, der har symptomer på angst, stress og/eller depression. I dette notat samler EVA op på erfaringerne fra en pilotafprøvningsfase, der er gennemført på seks skoler. Notatet er den første af to afrapporteringer.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: (www) 978-87-7182-661-6
Opdragsgiver: Komiteen for Sundhedsoplysning
Hent udgivelse