Rapport

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb

I denne undersøgelse belyser EVA praktikvirksomhedernes adfærd ved elevers overgang fra det studiekompetencegivende forløb til hovedforløbet på de merkantile eux-forløb

Du kan blandt andet få svar på, hvilke elever praktikvirksomhederne ansætter i dag og hvilke elever, de ønsker at ansætte fremadrettet samt hvad praktikvirksomhedernes kendskab til de merkantile eux-forløb er, og hvilke begrundelser de har for at ansætte eller ikke ansætte elever.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-209-0
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse