Projekt

Rammeforsøg på erhvervsuddannelserne

Projektleder

Marie Seliger

Konsulent
+45 3525 6659

Undervisningsministeriet igangsatte i september 2017 en forsøgsproces på erhvervsuddannelserne, der inviterede erhvervsskolerne til at ansøge om at deltage i forsøg, som skal afprøve nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på. EVA har evalueret rammeforsøg for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.