Rapport

Rammeforsøg på eud - slutevaluering

Rapporten samler op på erfaringerne fra en række forsøg, som har afprøvet nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er grundlag for at ændre i de eksisterende regler på erhvervsuddannelsesområdet. Evalueringen er lavet af EVA i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-425-4
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse