Inspirationskatalog

Rammer for at styrke faglig synergi i eux-forløb

Dette katalog præsenterer inspiration til, hvordan skoler med eux-forløb kan forbedre rammerne for arbejdet med at styrke den faglige synergi på tværs af fag i eux-forløb. Kataloget giver inspiration til at organisere, tilrettelægge og gennemføre eux-forløb.

 

Kataloget henvender sig primært til ledere og koordinatorer på uddannelser med eux-forløb, som gerne vil have inspiration til, hvordan de kan tilrettelægge forløbene, så den faglige synergi styrkes. Kataloget kan også anvendes af lærere, som gerne vil have inspiration til at skabe et godt samarbejde på tværs af fagligheder og til at gennemføre et godt og sammenhængende eux-forløb for eleverne.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: www: 978-87-7182-361-5
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse