INSPIRATIONSKATALOG

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler - Byg bedre broer for eleverne

Få inspiration til, hvordan I som produktions- og erhvervsskoler sammen kan forbedre de tilbud og muligheder, I giver jeres elever. Og hvordan I som produktionsskoler kan udvikle undervisningen og den enkelte elevs forløb.

Udgivelsesår: 2016
Opdragsgiver: EVA
Download