RAPPORT

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik er et tilbud til de elever, som ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed. EVA har undersøgt, hvordan erhvervsskolerne arbejder med at skabe gode skolepraktikforløb for eleverne.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-636-9
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel