Rapport

Slutevaluering af projekt om digital dannelse og kompetenceudvikling

I denne rapport præsenterer EVA den afsluttende evaluering af Demonstrationsskoleprojektet DiDaK (Digital Dannelse og Kompetenceudvikling), som er gennemført i perioden 2017 til foråret 2019. DiDaK er igangsat som en del af gymnasiereformens (2016) fokus på elevernes digitale kompetencer og digitale dannelse. Rapporten sætter fokus på, hvordan der er blevet arbejdet i projektet, og hvilke resultater der er opnået.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-327-1
Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring (STIL)
Anden information: Aarhus Universitets Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) har stået for aktionsforskningen og kompetenceudviklingen af deltagerne i projektet.
Hent udgivelse