VIDEO

Se tre små film med unge, der modtager SPS på deres ungdomsuddannelse

Kontakt

Mia Uth Madsen

Chefkonsulent
+45 30 29 33 38

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre unge. I de små videoer herunder kan du høre nogle af de unge  fortælle om, hvad det har betydet for dem at modtage støtte. Videoerne er produceret i et samarbejde mellem EVA, STUK og Signafilm. 

Video

Socialpædagogisk støtte - ordblinde

Se videoen med Nicklas og Annika, der begge har fået hjælp til at tackle deres ordblindhed.

Video

Specialpædagogisk støtte - psykisk

Se videoen med Mariannne og Emil, som begge modtager støtte fra en SPS-vejleder, fordi de har psykiske vanskeligheder. 

Video

Specialpædagogisk støtte - praktik

Se videoen med Josephine og Monica, der begge har fået SPS i deres praktikforløb på deres erhvervsuddannelse.

Video

Har du brug for SPS?