Rapport

Søgning, udbud og elevgrundlag på ungdomsuddannelserne

Hvordan har tilstrømningen af elever til de forskellige uddannelser udviklet sig fra 2009 til 2017? Hvordan har udbuddet af ungdomsuddannelser udviklet sig i perioden? Det ser EVA nærmere på i denne rapport om søgning, udbud og elevgrundlag på ungdomsuddannelserne

Udgivelsesår: 2018
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-132-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download