Rapport

Søgning, udbud og elevgrundlag på ungdomsuddannelserne

Projektleder

Mia Uth Madsen

Seniorkonsulent
+45 3029 3338

Hvordan har tilstrømningen af elever til de forskellige uddannelser udviklet sig fra 2009 til 2017? Hvordan har udbuddet af ungdomsuddannelser udviklet sig i perioden? Det ser EVA nærmere på i denne rapport om søgning, udbud og elevgrundlag på ungdomsuddannelserne

Udgivelsesår
2018
ISBN
ISBN (www) 978-87-7182-132-1
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download