RAPPORT

Sprog- og vejledningsforløb for sosuhjælper-elever i praktik

En række social- og sundhedshjælperelever har et andet modersmål end dansk. Nogle af dem har behov for at få styrket deres dansksproglige kompetencer. EVA har undersøgt, om Københavns Kommunes sprog- og vejledningsforløb giver de elever de nødvendige kompetencer til at kunne fuldføre uddannelsen som sosuhjælper.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-564-5
Opdragsgiver: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune
Download