RAPPORT

STU og FGU’s erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Rapporten belyser de erfaringer, som skoleledere, lærere og elever på hhv. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) og den forberedende grunduddannelse (FGU) har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, som fandt sted under covid-19-pandemien i foråret og sommeren 2020.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-493-3
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse