RAPPORT

Studenter i erhvervsuddannelserne

Hver syvende student vælger at tage to ungdomsuddannelser. EVA har undersøgt, hvad der kendetegner de unge, der først tager en gymnasieuddannelse og siden en erhvervsuddannelse? Hvilke rationaler er der i spil hos dem, når de vælger uddannelse?

Udgivelsesår: 2012
ISBN: (www) 978-87-7958-708-3
Opdragsgiver: EVA
Download