RAPPORT

Studieretningsprojektet i gymnasiet

I studieretningsprojektet - SRP - får gymnasieelever i 3.g. to uger til at skrive en stor skriftlig opgave. SRP er blevet skældt ud for at være socialt skævvridende, bl.a. for at den giver en fordel til børn af forældre, som har en videregående uddannelse. EVA har undersøgt, hvad der udspiller sig i forløbet, hvor gymnasieelever skal skrive SRP.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-804-2
Opdragsgiver: EVA
Download