Inspirationsmateriale

Styrket samarbejde mellem KUI og FGU

I dette inspirationsmateriale sætter Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan styrke samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats (KUI) og den forberedende ungdomsuddannelse (FGU). Det gør vi ved at formidle fire kommuners erfaringer med at etablere og udvikle samarbejdet mellem KUI og FGU

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-669-2
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).
Hent udgivelse