Bilag

Tabelbilag B: Erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Bilaget indeholder tabellerne fra rapporten: Erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien.
 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-492-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse